بررسی باغ های شهر گور از زمان ساسانیان

باغ های اردشیر

پژوهشی در خصوص بررسی باغ های شهر گور از زمان ساسانیان اردشیرخوره -شهر گور – در دوران ساسانی و اسلامی.

پژوهشگران:

ناصر نوروززاده چگینی عضو هیأت علمی پژوهشکده باستانشناسی.  احمد صالحی کاخکی دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه هنر اصفهان. و حسام الدین احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان


برای دانلود پژوهش اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اینجا فیـروزشهر است فیروزآباد کهن

ورود به بانک اطلاعاتی فیروزآباد

دانلود اَپ فیروزشهر