سنگ نگاره ی پیروزی

نقش برجسته نبرد سواره در فیروز آباد با به تصویر کشیدن نبرد اردشیر بابکان موسس حکومت ساسانی با اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانیان، در سال 224 میلادی، یکی از زیباترین سنگ نگاره های دوره ساسانیان به شمار می رود. این اثر تاریخی بر دیواره صخره ای دره تنگاب کنده کاری شده است و در راه رسیدن از فیروزآباد به سمت شهر باستانی گور می توان آن را نظاره کرد. این نقش برجسته تاریخی با 18 متر طول و 4 متر ارتفاع، بزرگترین سنگ نگاره به جا مانده از ایران باستان است.
در سنگ نگاره نبرد سواره 6 جنگجو سواره بر اسب به تصویر کشیده شده اند و دو به دو در حال پیکار با یکدیگرند. سمت راست اردشیر بابکان با نیزه ای در حال سرنگونی اردوان پنجم بر روی زمین است و در تصویر وسط، شاپور فرزند اردشیر به دادبند وزیر اردوان حمله می برد و آخرین جنگجوها شوالیه اشکانی و بزرگزاده ساسانی در حال گلاویز شدن را به نمایش می گذارد. این اثر با به تصویر کشیدن جزئیات فراوان، نشان دهنده ذوق و هنر پارس زبانان است، جزئیاتی همچون صلاح های جنگی، مو و ریش های افراد و تزئینات آویزان شده از اسب ها.
در دیدگاهی جدیدتر فرن آخرین پادشاه پارتیان هند را به جای شاهزاده شاپور می داند و به جای سرباز ساسانی در تصویر سمت چپ، ابرسام و یا یکی از خدمتکاران سران خاندان سورن را می پندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اینجا فیـروزشهر است فیروزآباد کهن

ورود به بانک اطلاعاتی فیروزآباد

دانلود اَپ فیروزشهر