فیـروزشهر
فیـروزشهر

شرایط و قوانین؛

عکس های خود را با شرایط زیر برای ما ارسال کنید؛

  • حالت عکس افقی باشد نه عمودی
  • عکس از کیفیت قابل فبولی برخوردار باشد.
  • مربوط به جاذبه های فیروزآباد باشد.
  • عکس فقط متعلق به خود شما باشد.
  • هیچگونه نام و نوشته ای در داخل عکس ثبت نشده باشد.
  • عکس هایی که قوانین بالا در آن رعایت نشده باشد در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.
  • به سه نفر از عزیزانی که بهترین عکس ها را برای ما ارسال کنند به قید قرعه جوایز درخوری اهدا می شود.
دانلود اَپ فیروزشهر