فیـروزشهر
فیـروزشهر
ابعاد بنر مکان بنر مدت تبلیغات قیمت به تومان
720 در 300 پیکسل بنر اصلی اپلیکیشن 1 ماه 1/000/000
720 در 220 پیکسل داخل صفحات هر آگهی 1 ماه 750/000
720در 90 پیکسل داخل صفحات پست ها 1 ماه 250/000
دانلود اَپ فیروزشهر