فیـروزشهر

روزبه فیروزآبادی (عبداله ابن مقفع)

زندگینامه ابن مقفع عبدالله ابن المقفع نویسنده بزرگ و مترجم اثار پهلوی به عربی از اهالی شهر گور یا همان فیروز اباد در حال حاضر می باشد.او تا زمانی که به اسلام رو نیاورده بود همچنان به (روزبه) نامور بود.آشنایی کامل به تاریخ و آداب و زبان کشور باستانی خود داشت و زبان نازی را […]