فیـروزشهر

بررسی باغ های شهر گور از زمان ساسانیان

باغ های اردشیر پژوهشی در خصوص بررسی باغ های شهر گور از زمان ساسانیان اردشیرخوره -شهر گور – در دوران ساسانی و اسلامی. پژوهشگران: ناصر نوروززاده چگینی عضو هیأت علمی پژوهشکده باستانشناسی.  احمد صالحی کاخکی دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه هنر اصفهان. و حسام الدین احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان برای دانلود پژوهش اینجا […]