فیـروزشهر

سنگ نگاره تاجگذاری اردشیر

اگر به منطقه تنگاب در استان فارس و در 15 کیلومتری شهر فیروز آباد برویم قبل از رسیدن به این شهر در سمتی از جاده، کوهی از جنس سنگ و رودخانه پر آبی به چشم می خورد. در میانه کوه سنگی، نقش برجسته و باستانی با زیبایی تمام خود نمایی می کند. سنگ نگاره تاجگذاری […]