فیـروزشهر

ضربه ی سنگین بر تن خسته ی موک

جنگل موک در کیلومتر 45 جاده ترانزیتی شیراز فیروزآباد در سال 1382با شماره 10518 به ثبت ملی رسید. دشتی بسیار زیبا با پوشش گیاهی درختان و گونه های زیستی بسیار نادر و قدمت چندین هزار ساله -درختانی سه الی چهار هزارساله، در سال 78کارخانه ی سیمان در میان این جنگل تاسیس شد!!! ابتدای امر تخریب […]