فیـروزشهر

روز بزرگداشت فیروزآباد

۳ اردیبهشت روز شکوفایی فیروزآباد مبارک، قدمی بسوی پیشرفت فرهنگی و اقتصادی شهر با همدلی همه فیروزآبادیهای مهربان   https://firouzshahr.ir/wp-content/uploads/2022/04/VID-20220424-WA0043.mp4