فیـروزشهر

پاکسازی پارک جنگلی آبشار

هفته ی چهارم پاکسازی پارک جنگلی آبشار توسط خانواده طبیعت بانان وصال فیروزآباد خانواده طبیعت بانان وصال فیروزآباد در دور چهارم پاکسازی طبیعت پارک جنگلی آبشار دیروز 2 اردیبهشت 1401 همزمان با  روز زمین پاک  برای هفته ی چهارم پارک جنگلی آبشار را با همت بلندشان پاکسازی کردند. غلامرضا غلامی موسس و مدیر گروه طبیعت […]