فیـروزشهر

مسابقه عکاسی

شرایط و قوانین؛ عکس های خود را با شرایط زیر برای ما ارسال کنید؛ حالت عکس افقی باشد نه عمودی عکس از کیفیت قابل فبولی برخوردار باشد. مربوط به جاذبه های فیروزآباد باشد. عکس فقط متعلق به خود شما باشد. هیچگونه نام و نوشته ای در داخل عکس ثبت نشده باشد. عکس هایی که قوانین […]