فیـروزشهر

فیروزآباد و تاریخچه ی آن

معرفی فیروزآباد شهر فیروزآباد در فاصله ۹۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد و مرکز شهرستان فیروزآباد است. این شهر هشتمین شهر پرجمعیت استان فارس است. از شرق و شمال شرقی به کوه میمند، از غرب به شهر فراشنبد، از جنوب به کوهستان های جنوبی شهر فیروز آباد و جایدشت و روستای دهرم محدود می شود. […]