فیـروزشهر

سنگ نگاره تاجگذاری اردشیر

اگر به منطقه تنگاب در استان فارس و در 15 کیلومتری شهر فیروز آباد برویم قبل از رسیدن به این شهر در سمتی از جاده، کوهی از جنس سنگ و رودخانه پر آبی به چشم می خورد. در میانه کوه سنگی، نقش برجسته و باستانی با زیبایی تمام خود نمایی می کند. سنگ نگاره تاجگذاری […]

قلعه ی دختر

قلعه دختر دیگر سازه بازمانده از تاریخ دوران ساسانی ست و در نزدیکی شهر فیروزآباد استان فارس قرار دارد. این قلعه در حکم دژی دفاعی و مانعی مهم برای جلوگیری از عبور دشمن در دره تنگاب بود و توسط اردشیر بابکان، موسس سلسله ساسانی در سال 224 پس از میلاد ساخته شد. او این قلعه […]