فیـروزشهر

فیروزآباد در زبان شعر (پدرام اکبری)

شعر زیبای فیروزآباد از زبان شاعر خوش سخن شهرمان پدرام اکبری در مصاحبه با رادیو صبا     خوشا دشت گور و باهار خوشِش چه خوش تنگو و جویبار خوشِش به فصل بهارون تیریشکو داره هوای خوشی شهر در شو داره به تیف گشتن سبزی روزگار ای خطه همی گشته عین باهار! تیر افتوش آدمی […]