فیـروزشهر

مزرعه گیاهان دارویی زرگیاه

مزرعـه تحقیقاتـی زرگیاه توسـط محمد سجاد و مجتبی قاسم زاده، دانشجویـان مهندسـی  گیاهان دارویی و معطر در سال ۱۳۹۰ راه اندازی شد که با پشتکار و تلاش در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی تاکنون موفق به کسب عناوین مختلفی از سازمانها ، نهادها و ارگانهای مختلف شده است.   تحقیق و توسعه واحد تحقیق و توسعه […]