فیـروزشهر

برگزاری بزرگداشت حکیم فردوسی در تالار هنر

روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت افتخار نامگذاری به نام حکیم بزرگ فردوسی را دارد. به همین بهانه مراسمی در تالار هنر فیروزآباد و به همت مجتمع فردوسی و شورای شهر و بنیاد فرهنگ فیروزآباد برگزار گردید.   حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی، در توس خراسان، همزمان با «جنبش  استقلال‌خواهی» و «هویت‌ طلبی ایرانیان» در زمان سامانیان چشم […]